MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"compete during the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rywalizuj podczas pory roku
  1. compete czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He competed in six games during the season and finished with a save percentage of 88.9.

powered by  eTutor logo