"play one season" — Słownik kolokacji angielskich

play one season kolokacja
Popularniejsza odmiana: play several seasons
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gra jedna pora roku
  1. play czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He played his first season for the team in 2010-11.