"season is produced" — Słownik kolokacji angielskich

season is produced kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku jest wyprodukowana
  1. produce czasownik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    If I produce a good season next year, we can go to the table then.

powered by  eTutor logo