BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"record one's season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapis czyjś pora roku
  1. record czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The program did not record a winning season until 1908-1909 when the team went 13-10.

powered by  eTutor logo