"season marked" — Słownik kolokacji angielskich

season marked kolokacja
Popularniejsza odmiana: mark the season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku zaznaczyła
  1. mark czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A return to the championship marked the 1983 season, the team's last.

powered by  eTutor logo