"hold for several seasons" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: hold for the season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzymaj przez kilka pór roku
  1. hold czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The 1963 campaign was the first in which he held a regular job for the entire season.

powered by  eTutor logo