"season aired" — Słownik kolokacji angielskich

season aired kolokacja
Popularniejsza odmiana: season is aired
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku dosuszyła
  1. air czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The second season of the show will be aired from May 8, 2013.