"season is aired" — Słownik kolokacji angielskich

season is aired kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku jest dosuszona
  1. air czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The second season of the show will be aired from May 8, 2013.