"score during the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wynik podczas pory roku
  1. score czasownik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In total, five own goals were scored during the 2009-2010 season.

powered by  eTutor logo