MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"relegate after the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdegraduj po sezonie
  1. relegate czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They relegated after only one season and that meant the end of the team.

powered by  eTutor logo