"break in a season" — Słownik kolokacji angielskich

break in a season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wdroż do pracy porę roku
  1. break czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He broke into the first team in the 2009-2010 season.

powered by  eTutor logo