ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"play until the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zagraj do pory roku
  1. play czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He didn't decide to begin playing permanently for the club until the 1927-28 season.

powered by  eTutor logo