"reach in one's season" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: reach in the season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zasięg w czyjś pora roku
  1. reach czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It reached its smallest size of eight teams in the 1954-55 season.