"play for one season" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: play for several seasons
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gra przez jedną porę roku
  1. play czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He began playing in 8th grade and played for one season.

    Podobne kolokacje: