"feature in the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha za porę roku
  1. feature czasownik + season rzeczownik
    Silna kolokacja

    He made little impact for the Swifts, and featured just once in the 1898-99 season.

powered by  eTutor logo