Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"play over several seasons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gra przez kilka pór roku
  1. play czasownik + season rzeczownik
    Silna kolokacja

    He played only three games with the first team over two seasons.

powered by  eTutor logo