"start during the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początek podczas pory roku
  1. start czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This tradition was started during the final season of the variety show, and continued until 1984.