"air during the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powietrze podczas pory roku
  1. air czasownik + season rzeczownik
    Silna kolokacja

    It first aired on 14 March 1997, during the third season.