"spend the seasons" — Słownik kolokacji angielskich

spend the seasons kolokacja
Popularniejsza odmiana: spend several seasons
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spędź pory roku
  1. spend czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He spent a season and a half with the Force.