"spend several seasons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spędź kilka pór roku
  1. spend czasownik + season rzeczownik
    Silna kolokacja

    He spent a season and a half with the Force.