Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"represent during the college season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): reprezentuj podczas pory roku college'u
  1. represent czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Does only contain players that represent the senior squad during the 2012 season.

powered by  eTutor logo