"finish one's rookie season" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: finish the season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś pora roku nowa
  1. finish czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The 2012 team finished its season with a 54-10 record.