PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"earn in the season" — Słownik kolokacji angielskich

earn in the season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zarób za porę roku
  1. earn czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Young was to have earned $300,000 next year in the final season of a two-year contract.