"spend one season" — Słownik kolokacji angielskich

spend one season kolokacja
Popularniejsza odmiana: spend several seasons
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spędź jedną porę roku
  1. spend czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He spent a season and a half with the Force.