"release the season" — Słownik kolokacji angielskich

release the season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnij porę roku
  1. release czasownik + season rzeczownik
    Silna kolokacja

    They have not announced any plans to release the third season.