BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"release the season" — Słownik kolokacji angielskich

release the season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnij porę roku
  1. release czasownik + season rzeczownik
    Silna kolokacja

    They have not announced any plans to release the third season.

powered by  eTutor logo