Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"represent in the college season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): reprezentuj za porę roku college'u
  1. represent czasownik + season rzeczownik
    Silna kolokacja

    The 1991 Washington Huskies football team represented the University of Washington in the 1991 college football season.

powered by  eTutor logo