Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"represent one's basketball season" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: represent the football season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): reprezentować czyjś pora roku koszykówki
  1. represent czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Hockey and cricket are played during the summer months, and the monsoons represent the football season.

powered by  eTutor logo