BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"represent aspects" — Słownik kolokacji angielskich

represent aspects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstaw aspekty
  1. represent czasownik + aspect rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The story stated that all three were equal, representing different aspects of death.

powered by  eTutor logo