TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"describe aspects" — Słownik kolokacji angielskich

describe aspects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opisz aspekty
  1. describe czasownik + aspect rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Our guide began leading us along a path, continuing to describe various aspects of the city.