BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"represent workers" — Słownik kolokacji angielskich

represent workers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): reprezentuj robotników
  1. represent czasownik + worker rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 1918, it became the first labor union to win the legal right to represent federal workers.

powered by  eTutor logo