"produce several seasons" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: produce a season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyprodukuj kilka pór roku
  1. produce czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If I produce a good season next year, we can go to the table then.