"start the season" — Słownik kolokacji angielskich

start the season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij porę roku
  1. start czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Maybe next year they will all start the season together.