Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"project" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

project rzeczownik

rzeczownik + project
Kolokacji: 376
research project • housing project • construction project • development project • pilot project • solo project • Manhattan Project • ...
project + rzeczownik
Kolokacji: 96
project manager • Project Gutenberg • project director • project management • project leader • project team • project cost • ...
project + czasownik
Kolokacji: 199
project includes • project involves • project aims • project requires • project begins • project fails • project costs • project provides • ...
czasownik + project
Kolokacji: 167
project undertaken • project sponsored • project aimed • initiate projects • pursue projects • project called • support projects • ...
przymiotnik + project
Kolokacji: 377
special project • ambitious project • joint project • collaborative project • specific project • future project • ongoing project • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 99
2. ambitious project = ambitny projekt ambitious project
3. joint project = wspólny projekt joint project
8. residential project = mieszkalny projekt residential project
9. long-term project = długoterminowy projekt long-term project
10. large-scale project = projekt na szeroką skalę large-scale project
14. entire project = całkowity projekt entire project
15. late project = późny projekt late project
18. controversial project = kontrowersyjny projekt controversial project
19. whole project = cały projekt whole project
20. environmental project = środowiskowy projekt environmental project
21. educational project = pedagogiczny projekt educational project
23. new project = nowy projekt new project
24. big project = wielki projekt big project
26. commercial project = handlowy projekt commercial project
27. individual project = pojedynczy projekt individual project
28. small project = mały projekt small project
29. independent project = niezależny projekt independent project
30. huge project = olbrzymi projekt huge project
31. musical project = muzyczny projekt musical project
32. important project = ważny projekt important project
33. international project = międzynarodowy projekt international project
34. local project = program lokalny local project
35. hydroelectric project = hydroelektryczny projekt hydroelectric project
37. early project = wczesny projekt early project
38. social project = społeczny projekt social project
39. personal project = osobisty projekt personal project
40. final project = ostatni projekt final project
41. massive project = ogromny projekt massive project
42. architectural project = architektoniczny projekt architectural project
43. Human Genome Project = projekt poznania ludzkiego genomu, projekt HUGO Human Genome Project
44. original project = projekt pierwotny original project
45. industrial project = przemysłowy projekt industrial project
46. national project = krajowy projekt national project
47. expensive project = drogi projekt expensive project
48. particular project = szczególny projekt particular project
49. urban renewal project = rewaloryzacja zabudowy miejskiej projekt urban renewal project
50. scientific project = naukowy projekt scientific project
51. nuclear project = nuklearny projekt nuclear project
52. innovative project = innowacyjny projekt innovative project
54. separate project = odrębny projekt separate project
55. previous project = poprzedni projekt previous project
56. private project = prywatny projekt private project
57. military project = militarny projekt military project
58. experimental project = doświadczalny projekt experimental project
59. related project = powiązany projekt related project
61. main project = główny projekt main project
62. European project = Projekt europejski European project
63. single project = jeden projekt single project
64. cultural project = projekt kulturalny cultural project
65. American project = Amerykański projekt American project
66. notable project = znakomitość projekt notable project
67. great project = świetny projekt great project
68. open source project = oprogramowanie wolne projekt open source project
70. complex project = skomplikowany projekt complex project
71. creative project = twórczy projekt creative project
72. three-year project = trzyletni projekt three-year project
74. planned project = planowany projekt planned project
76. artistic project = artystyczny projekt artistic project
77. mixed-use project = zróżnicowany-wykorzystanie projekt mixed-use project
78. civic project = miejski projekt civic project
79. political project = polityczny projekt political project
80. senior project = starszy projekt senior project
81. overall project = ogólny projekt overall project
82. upcoming project = zbliżający się projekt upcoming project
83. interesting project = interesujący projekt interesting project
84. extensive project = szeroki projekt extensive project
85. humanitarian project = humanitarysta projekt humanitarian project
86. cooperative project = wspólny projekt cooperative project
87. certain project = pewny projekt certain project
88. high-rise project = mrówkowiec projekt high-rise project
89. two-year project = dwuletni projekt two-year project
92. grand project = okazały projekt grand project
93. solar project = słoneczny projekt solar project
94. exciting project = pasjonujący projekt exciting project
95. unfinished project = niedokończony projekt unfinished project
96. five-year project = pięcioletni projekt five-year project
97. initial project = pierwsza litera projekt initial project
98. retail project = projekt detaliczny retail project
przyimek + project
Kolokacji: 25
on projects • including projects • through projects • among projects • with projects • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.