"woman" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

woman rzeczownik

rzeczownik + woman
Kolokacji: 106
peasant woman • career woman • village woman • cleaning woman • class woman • woman of one's time • Yoga Will Woman • ...
woman + rzeczownik
Kolokacji: 103
women writer • women artist • Women Voter • woman friend • women member • women worker • women student • woman president • ...
woman + czasownik
Kolokacji: 831
woman wears • woman sits • woman tends • woman screams • woman experiences • woman complains • woman seeks • ...
czasownik + woman
Kolokacji: 332
woman named • woman dressed • exclude women • educate women • treat women • affect women • woman seated • recruit women • ...
przymiotnik + woman
Kolokacji: 973
young woman • old woman • pregnant woman • beautiful woman • black woman • elderly woman • white woman • married woman • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 185
1. old woman = stara baba (o mężczyźnie przywiązującym wagę do nieznaczących szczegółów) old woman
3. middle-aged woman = kobieta w średnim wieku middle-aged woman
4. gray-haired woman = posiwiała kobieta gray-haired woman
5. aged woman = kobieta w wieku aged woman
6. ancient woman = wiekowa kobieta ancient woman
7. senior woman = starsza kobieta senior woman
8. experienced woman = doświadczona kobieta experienced woman
9. year-old woman = rok-stary kobieta year-old woman
10. grey-haired woman = siwowłosa kobieta grey-haired woman
11. college-age woman = college'u-wiek kobieta college-age woman
12. biblical woman = biblijna kobieta biblical woman
14. forty-year-old woman = czterdziestolatka forty-year-old woman
15. inexperienced woman = niedoświadczona kobieta inexperienced woman
16. twenty-year-old woman = dwudziestolatek kobieta twenty-year-old woman
17. eighty-year-old woman = osiemdziesięciolatek kobieta eighty-year-old woman
  • He didn't realize eighty-year-old women thought of things like that.
  • Sadly, the idea of eating a vegetarian pizza with an eighty-year-old woman is appealing.
  • A suicide needed to be viewed along with an eighty-year-old woman who had died at home from untreated carcinoma of the breast.
  • Can you picture an eighty-year-old woman being called Turtle?
  • An eighty-year-old woman answered the door, taking care not to remove the security chain.
  • Who would do that to an eighty-year-old woman?
  • One eighty-year-old woman was taken to hospital suffering from hypothermia.
  • If an eighty-year-old woman is going- The bearded leader silenced him, for the moment, with a raised hand.
  • What did I do to them that they would risk putting an eighty-year-old woman in the toilet for most of a week?
  • He stood stiff, uncertain how to greet a strange eighty-year-old woman.
18. sixty-year-old woman = sześćdziesięciolatka sixty-year-old woman
19. ageing woman = starzejąca się kobieta ageing woman
20. fifty-year-old woman = pięćdziesięciolatka fifty-year-old woman
22. twenty-eight-year-old woman = dwadzieścia-ośmiolatek kobieta twenty-eight-year-old woman
(9) Jewish, non-Jewish
Kolokacji: 2
(11) Indian, Mayan, tribal
Kolokacji: 3
(12) battered, abused
Kolokacji: 2
(22) wise, sassy, brassy
Kolokacji: 3
(24) tall, incredible, unattainable
Kolokacji: 3
(25) Chinese, Taiwanese
Kolokacji: 2
(31) French, Parisian
Kolokacji: 2
(44) local, international
Kolokacji: 2
(50) human, weak, compassionate
Kolokacji: 3
(58) Italian, Portuguese, Latin
Kolokacji: 3
(59) Canadian, Mexican
Kolokacji: 2
(63) Irish, Celtic
Kolokacji: 2
(64) talented, gifted
Kolokacji: 2
(66) rural, urban
Kolokacji: 2
(75) normal, typical, regular
Kolokacji: 3
(76) immigrant, pioneering
Kolokacji: 2
(83) Western, Oriental, Mongolian
Kolokacji: 3
(84) well-dressed, well-groomed
Kolokacji: 2
(87) Catholic, Roman
Kolokacji: 2
(90) perfect, pure
Kolokacji: 2
(93) ideal, idealistic
Kolokacji: 2
(99) quiet, soft-spoken, soft
Kolokacji: 3
(104) helpless, unemployed, toothless
Kolokacji: 3
(105) Swedish, Danish
Kolokacji: 2
(107) glamorous, interesting
Kolokacji: 2
(109) hysterical, neurotic
Kolokacji: 2
(110) Invisible, cloaked
Kolokacji: 2
(124) silent, mute
Kolokacji: 2
(125) friendly, amiable, unescorted
Kolokacji: 3
(126) willing, heavy-set, embittered
Kolokacji: 3
(127) childless, infertile
Kolokacji: 2
(130) infected, HIV-infected
Kolokacji: 2
(132) cheerful, gay, perky
Kolokacji: 3
(133) deaf, thoughtful
Kolokacji: 2
(135) best, better
Kolokacji: 2
(136) captive, enslaved, incarcerated
Kolokacji: 3
(137) suburban, bejeweled
Kolokacji: 2
(138) Concerned, interested
Kolokacji: 2
(139) jealous, green-eyed, greedy
Kolokacji: 3
(141) simple, mere, stern
Kolokacji: 3
(143) outspoken, no-nonsense
Kolokacji: 2
(147) red-headed, headless
Kolokacji: 2
(148) aggressive, assertive, forceful
Kolokacji: 3
(150) Norwegian, Albanian
Kolokacji: 2
(151) Indonesian, Javanese
Kolokacji: 2
(152) tired, weary
Kolokacji: 2
(156) elven, birdlike, plumpish
Kolokacji: 3
(157) encouraging, right-hand
Kolokacji: 2
(159) drunken, drunk
Kolokacji: 2
(161) worldly, lay
Kolokacji: 2
(162) annual, breastfeeding
Kolokacji: 2
(163) talkative, garrulous, chatty
Kolokacji: 3
(164) reclining, stooped
Kolokacji: 2
(165) vengeful, spiteful, vindictive
Kolokacji: 3
(166) Hawaiian, Maori, Fijian
Kolokacji: 3
(170) demure, unassuming
Kolokacji: 2
(171) long-suffering, bigoted
Kolokacji: 2
(172) Amish, Mennonite
Kolokacji: 2
(174) like-minded, bird-like
Kolokacji: 2
(177) dynamic, high-powered
Kolokacji: 2
(178) drug-addicted, alcoholic
Kolokacji: 2
(179) high-strung, flighty
Kolokacji: 2
(180) unstable, ageless, tipsy
Kolokacji: 3
(181) drowned, one-armed, hooded
Kolokacji: 3
(183) fictional, imaginary, bionic
Kolokacji: 3
(184) gullible, naive, wide-eyed
Kolokacji: 3
(185) dedicated, devoted
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.