"with several women" — Słownik kolokacji angielskich

with several women kolokacja
Popularniejsza odmiana: with women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z kilkoma kobietami
  1. with przyimek + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He has very little experience with women, if any at all.

    Podobne kolokacje: