"against women" — Słownik kolokacji angielskich

against women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeciwko kobietom
  1. against przyimek + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Some men were against women having a work life outside of their children.

    Podobne kolokacje:

podobne do "against women" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "against women" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
inne