BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"towards women" — Słownik kolokacji angielskich

towards women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wobec kobiet
  1. towards przyimek + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Challenger was great in his manner towards women, especially if the particular woman happened to be a young and pretty girl.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo