"with women" — Słownik kolokacji angielskich

with women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z kobietami
  1. with przyimek + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He has very little experience with women, if any at all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo