"woman sitting" — Słownik kolokacji angielskich

woman sitting kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman sits
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): posiedzenie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + sit czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    A woman he had never seen before sat at the table.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo