BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"woman is dressed" — Słownik kolokacji angielskich

woman is dressed kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman dressed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta jest ubrana
  1. dress czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But a woman dressed in white came up to me and asked if I knew her name.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo