"Woman magazine" — Słownik kolokacji angielskich

Woman magazine kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Magazyn dla kobiet
  1. woman rzeczownik + magazine rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She is also a contributing writer for Total Woman magazine.

    Podobne kolokacje: