"woman chases" — Słownik kolokacji angielskich

woman chases kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pościgi dla kobiet
  1. woman rzeczownik + chase czasownik
    Luźna kolokacja

    However two other infected women had joined her and chase the men back into the streets.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo