"business woman" — Słownik kolokacji angielskich

business woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biznesowa kobieta
  1. business rzeczownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I hope I'm a good business woman, not merely a hard one.

powered by  eTutor logo