"college-age woman" — Słownik kolokacji angielskich

college-age woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): college'u-wiek kobieta
  1. college-age przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He turned and saw three college-age women clustered around the elevator.

    Podobne kolokacje: