"feature women" — Słownik kolokacji angielskich

feature women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety cechy
  1. feature czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She is, after all, the only woman featured in the film.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo