"woman weaving" — Słownik kolokacji angielskich

woman weaving kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman weaves
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tkactwo dla kobiet
  1. woman rzeczownik + weave czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "You can watch the women weaving these shirts in the market," my mother said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo