"woman stands" — Słownik kolokacji angielskich

woman stands kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta stoi
  1. woman rzeczownik + stand czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Men and women stood in lines for hours to give blood.

    Podobne kolokacje: