"woman sits" — Słownik kolokacji angielskich

woman sits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta siada
  1. woman rzeczownik + sit czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    A woman he had never seen before sat at the table.

    Podobne kolokacje: