"woman enters" — Słownik kolokacji angielskich

woman enters kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta wchodzi
  1. woman rzeczownik + enter czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The women entered, and the talk took a different turn.

    Podobne kolokacje: