"woman weaves" — Słownik kolokacji angielskich

woman weaves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sploty dla kobiet
  1. woman rzeczownik + weave czasownik
    Zwykła kolokacja

    "You can watch the women weaving these shirts in the market," my mother said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo